Language Identity as a Unifying Identity: Linguistic, Ethnopolitical and International Legal Aspects

Main Article Content

Maxim Ivanovich Tsapko
Fedor Ivanovich Valyarovskiy
Elvira Tagirovna Maiboroda
Evgeniia Nikolaevna Khusainova
Oxana Olegovna Varnavskaya

Abstract

The article is devoted to the problem of constructing a unifying identity through the commonality of language as an alternative to the concepts and practices most widely spread in the modern world, which are understood as the construction of a single ethnic identity (including the concepts of ethnonation and ethnonationalism), as well as the construction of general civil identity and "civil" nation. The primary attention is paid to the methodology of ethnology and social sciences in general, as well as to the scientific grounds and methods of the construction of a unifying identity through language. The evolution of methods of social sciences, changes in paradigms in ethnology, some linguistic theories in the problematic area of interdisciplinary research relevant to the issues of linguistic identity are considered. The international legal aspects of an ethnos are also considered; the inseparable connection between the phenomena of ethnicity, an ethnos and collective rights of an individual, on the one hand, and the phenomenon of native language and collective rights as one of the formats of existence and exercising personal rights and freedoms is postulated. The conclusion is made about the possibility, advantages, and potential social stability of the construction of a unifying identity that harmonises ethnic relationships through language identity.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tsapko, M. I., Valyarovskiy, F. I., Maiboroda, E. T., Khusainova, E. N., & Varnavskaya, O. O. (2018). Language Identity as a Unifying Identity: Linguistic, Ethnopolitical and International Legal Aspects. Space and Culture, India, 6(2), 121-129. https://doi.org/10.20896/saci.v6i2.360
Section
Research
Received 2018-09-20
Published 2018-09-22

References

Anderson, B. (2006). Imagined Communities. London, New York: Verso.
Bernays, E. (2012). Manipulyatsiya obshchestvennym mneniem: kak i pochemu [Manipulation of public opinion: How and why]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 4, 149-159.
Bernays, E. (2013). Inzheneriya soglasiya [Engineering of consent]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 4, 122-131.
Bromley, Yu.V. (1973). Etnos i etnografiya [Ethnos and ethnography] (p. 237). Moscow: Nauka.
Epshtein, M. (2004). Znak probela: O budushchem gumanitarnykh nauk [Space mark: On the future of the humanities]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
Filin, F.P. (1966). Nekotorye voprosy razvitiya yazykov narodov SSSR [Some problems of the development of the languages of USSR peoples]. Vestnik AN SSSR, 11, 33.
Khrustalev, M.A. (2002). Politologiya i politicheskii analiz [Political science and political analysis]. In A.D. Bogaturov, N.A. Kosolapov, & M.A. Khrustalev, Ocherki teorii i politicheskogo analiza mezhdunarodnykh otnoshenii [Essays on the theory and political analysis of international relations] (p. 34). Moscow: Nauchno-obrazovatelnyi forum po mezhdunarodnym otnosheniyam.
Lakatos, I. (1995). Falsifikatsiya i metodologiya nauchno-issledovatelskikh programm [Falsification and methodology of research programs]. Moscow: Medium.
Lukov, A.V. (2006). Sledstviya "teoremy Tomasa" v usloviyakh stanovleniya informatsionnoi tsivilizatsii [Consequences of the "Thomas Theorem" in the conditions of information civilization]. Znanie. Ponimanie. Umenie, 4, 220 222.
Maiboroda, E.T., & Tsapko, M.I. (2008). Yazykovaya identichnost kak uslovie obespecheniya informatsionnoi bezopasnosti v sfere mezhetnicheskikh otnoshenii [Language identity as a condition for ensuring information security in the sphere of interethnic relations]. In Aktualnye problemy sotsiogumanitarnogo znaniya: Sbornik nauchnykh trudov [Topical problems of socio-humanitarian knowledge: Collection of scientific works] (Issue 17, pp. 127-130). Moscow: Vek knigi-3.
McLuhan, M., & Fiore, Q. (1967). The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. New York: Random House.
Nye, J.S. (2013, 29 April ). What China and Russia Don’t Get about Soft Power. Available at: http://foreignpolicy.com/2013/04/29/what-china-and-russia-dont-get-about-soft-power/ (accessed July 16, 2017)
Popper, K. (2013). Logik der Forschung. Berlin: Akademie Verlag GmbH.
Skvortsov, N.G. (1996). Problema etnichnosti v sotsialnoi antropologii [The Problem of ethnicity in social anthropology]. St. Petersburg.
Sokolovsky, S.V. (1997). Menshinstva v rossiiskikh regionakh: otechestvennaya etnografiya i politicheskaya praktika [Minorities in Russian regions: National ethnography and political practice]. In Etnometodologiya: problemy, podkhody, kontseptsii (sbornik statei) [Ethnomethodology: Problems, approaches, concepts (Collection ofarticles)] (Issue 4, pp. 82-100). Moscow: Put.
Tishkov, V.A. (1989). O novykh podkhodakh v teorii i praktike mezhnatsionalnykh otnoshenii [On new approaches in the theory and practice of interethnic relations]. Sovetskaya etnografiya, 5, 8.
Tishkov, V.A. (2017). Chto est natsiya: V poiskakh rossiiskoi identichnosti [What is a Nation: In search of Russian identity]. Nezavisimaya Gazeta, available at: http://www.ng.ru/stsenarii/2017-01-24/9_6910_nacia.html (accessed July 16, 2017).
Tsapko, M.I. (2017). Yazykovaya identichnost kak obedinyayushchaya identichnost: v poiske konstruiruyushchikh metodologicheskikh strategii [Language identity as unifying identity: In the search for constructing methodological strategies]. Language and culture in the era of integration of scientific knowledge and professionalization of education. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Russia, Pyatigorsk, 16-17 March 2017.
Whorf, B. (1960). Otnoshenie norm povedeniya i myshleniya k yazyku [The Relation of standards of behavior and thinking to language]. In Novoe v lingvistike [New in linguistics] (Issue 1). Moscow.
Zarinov, I.Yu. (2000). Vremya iskat obshchii yazyk: Problema integratsii razlichnykh etnicheskikh teorii i kontseptsii [Time to ыearch for a сommon дanguage: The problem of integration of various ethnic theories and concepts)]. Etnograficheskoe obozrenie, 2, 4.
Zorin, V.Yu. (2003). Ot natsionalnoi politiki k etnokulturnoi: Problemy stanovleniya doktriny i praktiki (1990-2002 gg.) [From national to ethno-cultural politics: The problems of the development of doctrine and practice (1990-2002)]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoi antropologii, 6(3), 123.
Zvegintsev, V.A. (1960). Teoretiko-lingvisticheskie predposylki gipotezy Sepira-Uorfa [Theoretical and linguistic prerequisites of Sapir-Whorf hypothesis]. In Novoe v lingvistike [New in linguistics] (Issue 1, pp. 111-134). Moscow.